Skip to main content Skip to footer

Musik og rytmik i indskolingen

Musikværksted

På musikværkstedet leger vi med sang, musik, rytme, remser, musikteori og slagtøj – Vi synger rigtig meget, og arbejder meget med rytme i kroppen, da det er et godt fundament for sang og at spille på instrumenter. Vi leger sang- og bevægelseslege, vi lærer sange og spiller til dem. 
Vi øver os i hvordan man opfører sig i et orkester/band, og hvordan man øver sig sammen.

 
For hvilke elever?
Musikværksted er et tilbud for elever i 0. til 2. klasse.
Ud over rytmeinstrumenterne som vi primært bruger, hilser vi også på nogle af musiklokalets andre instrumenter og bruger dem i enkelte numre.

Betingelser
Undervisningen foregår i hold á 8-12 elever og varer 45 minutter.
Undervisningen foregår som udgangspunkt på skolen, og ligger så vidt muligt i umiddelbar forlængelse af skoledagen. Oprettelse af holdene på de forskellige skoler er afhængig af elevtilmeldinger.
OBS! Går eleven til instrumentalundervisning på musikskolen er musikværksted gratis.
En elev, på max 7 år, der går til musikværksted kan også gratis være med i Guldklumperne, børnekoret for de 4-7 årige. En elev på 8+ år kan gratis være med i Guldkoret.

Undervisere
Henriette Holck