Skip to main content Skip to footer

Betaling og priser

Nedenstående priser er gældende for 2024.

Når du betaler for instrumental- eller sang-undervisning, er det gratis at deltage i sammenspil, kor, hørelære/teori.

Sang- og instrumentalundervisning 381 kr.

2-3 elever i 50 min eller 1 elev i 25 minutter (9 rater)

Fokus 1 446 kr.

(9 rater) 

Fokus 2 511 kr.

(9 rater) 

Sammenspil 171 kr.

(9 rater)

Kor 171 kr.

(9 rater) 

Musikken rundt 282 kr.

(9 rater)

Babyrytmik (10 uger) 283 kr.

(1 rate)

Forældre-barn rytmik (30 uger) 213 kr.

(4 rater)

Musikværksted 102 kr.

(9 rater)

Indskrivningsgebyr 62 kr.

Opkræves for hver aktivitet eleven tilmeldes. Dækker kopier og administration ved sæsonstart, og er ikke indregnet i ovenstående rater

Leje af instrument 112 kr.

(9 rater)

Gratis deltagelse i sammenspil og kor

En del af musikskolens målsætning er at få så mange elever som muligt til at deltage i sammenspil/kor. Når man betaler for instrumental/sangundervisning kan man derfor deltage gratis i sammenspil, hørelære, kor og koncerter!

Bemærk:
Hvis en elev er tilmeldt instrumentalundervisning og sammenspil, men instrumentalundervisningen ikke kan oprettes, opkræves der for deltagelse i sammenspil eller kor.
Hvis der senere i sæsonen bliver mulighed for at oprette instrumentalundervisningen, opkræves der for denne, og sammenspil og kor er derefter gratis.

Prøvetid og udmeldelse

Prøvetiden er IKKE gratis

Prøvetiden (4 måneder) er gældende for alle elever.

Udmeldelse inden for prøvetiden (4 mdr.):

Udmeldelse skal altid ske skriftligt til musikskolens kontor pr. brev eller via mail
Har eleven blot deltaget i undervisningen 1 gang – medfører dette betalingspligt for 1. rate.
Udmeldelse efter prøvetidens forløb
Ved udmeldelse efter prøvetidens forløb er man forpligtiget til at betale for hele sæsonen.
Udmeldelse pga. ekstraordinære grunde, såsom flytning fra kommunen, kan bevilges efter aftale.

Rater og betalingsbetingelser

Betalingen for Musikværksted/Begynderband opkræves i fire rater som forfalder 1. oktober, 1. december, 1. februar og 1. april.
Ved al anden undervisning betales der ni rater, som forfalder 1. oktober, 1. november, 1. december, 1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni.
Der indbetales et indmeldelsesgebyr pr. aktivitet, som opkræves sammen med 1. rate.
Ved for sen indbetaling opkræver Guldborgsund Kommune et rykkergebyr på 250,- kr.
Restancer kan medføre udelukkelse fra musikskolen, men fritager ikke for betalingspligten.
Opkrævning foretages via e-Boks. Er du ikke tilmeldt e-Boks fremsendes girokort.

Sygdom og afbud

Afbud fra elever sker til musiklæreren eller til skolens kontor (medfører ingen tilbagebetaling).
Ved lærerens fravær søges undervisningen dækket af en vikar. Hvis dette ikke er muligt aflyses undervisningen – eller der tilbydes erstatningstid. I tilfælde af mere end 2 aflysninger i løbet af en sæson, vil betaling blive reguleret efter sæsonafslutning.