Omkring 120 personer var samlet på færgen Gedser-Rostock til en historisk dag den 12. november 2014, hvor Rostock og Guldborgsund Kommune skulle besegle deres tætte samarbejde. Inden selve underskriftsceremonien gik i gang underholdt musikskoler fra både Guldborgsund og Rostock.

“Det er en bevægende dag at stå her på netop denne dag og binde Rostock og Guldborgsund Kommuner tættere sammen. Vi tænker alle tilbage på murens fald for 25 år siden og hvilken betydning det har haft” sagde Roland Methling, Overborgmester i Rostock Kommune og fortsatte “det er fascinerende at disse unge mennesker der optræder her, ikke har en personlig beretning fra de vigtige novemberdage i 1989. Vi skal huske at fortælle historien igen og igen”.

Guldborgsund Kommunes borgmester John Brædder sagde i hans tale “vi er jo en lillebror i vores samarbejde og I har mange meget større venskabsbyer rundt omkring i verden. Vi er derfor særligt glade for at I kigger mod nord og at vi nu kan indgå denne aftale, der binder os tættere sammen”

Fra Guldborgsund Musikskole var det Guldkoret som underholdt under ledelse af Aase Sløgedal og akkompagneret af Casper Gyldensøe.

Share This