Betaling og priser

Nedenstående priser er gældende for sæsonen 2017-2018

 

Beskrivelse

Per rate Antal rater

Takst 0

Når du betaler for instrumental- eller sang-undervisning, er det gratis at deltage i sammenspil, kor, hørelære/teori og “Sound of Music” kr. 0,-

Takst 1

Hold-undervisning – 2-3 elever i 45 min
Sang- og instrumentalundervisning  og Online Undervisning guitar

kr. 331,-

9 rater

Takst 2

Eneundervisning – I 30 min.
(skal først godkendes af musikskolens ledelse)

kr. 442,- 9 rater

Takst 4

Sammenspil, kor, hørelære/teori og “Sound of Music”

kr. 151,-

9 rater

Takst 5

Babyrytmik (10 uger)

kr. 239,- 1 rate

Takst 6

Forældre-barn rytmik (30 uger)

kr. 185,- 4 rater

Takst 7

Musikværksted – indskoling samt begynderband

kr. 199,- 4 rater
Takst 8

Musikkarrusel

kr. 245,- 9 rater

Indskrivningsgebyr
– Opkræves for hver aktivitet eleven tilmeldes

kr. 55,-

Leje af instrument

 kr. 219,-  4 rater
Gratis deltagelse i sammenspil og kor

En del af musikskolens målsætning er at få så mange elever som muligt til at deltage i sammenspil/kor. Når man betaler for instrumental/sangundervisning kan man derfor deltage gratis i sammenspil, hørelære, kor og koncerter!

Bemærk:
Hvis en elev er tilmeldt instrumentalundervisning og sammenspil, men instrumentalundervisningen ikke kan oprettes, opkræves der for deltagelse i sammenspil eller kor kr. 145,- pr. rate.
Hvis der senere i sæsonen bliver mulighed for at oprette instrumentalundervisningen, opkræves der for denne, og sammenspil og kor er derefter gratis.

Prøvetid og udmeldelse

Prøvetiden er IKKE gratis

Prøvetiden (4 måneder) er gældende for alle elever.

Udmeldelse inden for prøvetiden (4 mdr.)

Udmeldelse skal altid ske skriftligt til musikskolens kontor pr. brev eller via mail

Har eleven blot deltaget i undervisningen 1 gang – medfører dette betalingspligt for 1. rate.

Udmeldelse efter prøvetidens forløb

Ved udmeldelse efter prøvetidens forløb er man forpligtiget til at betale for hele sæsonen.

Udmeldelse pga. ekstraordinære grunde, såsom flytning fra kommunen, kan bevilges efter aftale.

Rater og betalingsbetingelser

Betalingen for Musikværksted opkræves i fire rater som forfalder 1. oktober, 1. december, 1. februar og 1. april.

Ved al anden undervisning betales der ni rater, som forfalder 1. oktober, 1. november, 1. december, 1. januar, 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni.

Der indbetales indmeldelsesgebyr på 53,- kr pr. aktivitet, som opkræves sammen med 1. rate.

Ved for sen indbetaling opkræver Guldborgsund Kommune et rykkergebyr på 250,- kr.

Restancer kan medføre udelukkelse fra musikskolen, men fritager ikke for betalingspligten.

Opkrævning foretages via e-boks. Er du ikke tilmeldt e-boks fremsendes girokort.

Sygdom og afbud

Afbud fra elever sker til musiklæreren eller til skolens kontor (medfører ingen tilbagebetaling).

Ved lærerens fravær søges undervisningen dækket af en vikar. Hvis dette ikke er muligt aflyses undervisningen – eller der tilbydes erstatningstid. I tilfælde af mere end 2 aflysninger i løbet af en sæson, vil betaling blive reguleret efter sæsonafslutning.

Share This