Musikskolens formål

Musikskolen ser det som sit formål, gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk, at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. At give den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt. At medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

Musikskolens tilbud

Musikskolens tilbud gælder for alle børn og unge i alderen 0-25 år bosiddende i Guldborgsund Kommune. Undervisningen forsøges placeret i nærheden af elevens skole eller bopæl.

Sæson

Musikskolens sæsonlængde er 38 uger og følger det kommunale skolevæsen m.h.t. ferier og fridage. Forældre- og barnrytmik har en sæsonlængde på 30 uger. Musikværkstedseleverne sæsonlængde er 36 uger. Se iøvrigt musikskolens kalender.

Sygdom og afbud

Hvis læreren er fraværende, søges undervisningen dækket af en vikar. Hvis dette ikke er muligt, aflyses undervisningen, eller der tilbydes erstatningstid. Hvis der sker mere end to aflysninger på en sæson, vil betalingen herfor blive reguleret efter sæsonens afslutning. Hvis eleven melder afbud, skal dette ske til musiklæreren eller til musikskolens kontor. Der sker ikke tilbagebetaling herfor.

Billeder og video

Visse af de fotos og film, som musikskolen tager ved arrangementerne, lægges ud på hjemmesiden og musikskolens YouTube-kanal. Hvis du som elev ikke ønsker at være en del af dette, bedes du meddele det til kontoret

Guldborgsund Musikskole

Share This