Musik og rytmik i indskolingen

Musikskolen har følgende tilbud til børn i indskolingen:

  • Musikværksted 0. til 2. Klasse
  • Musikkarrusel 3. klasse

Musikværksted 0. til 2. Klasse

Musikværkstedet er på 8-12 elever og sæsonlængden er 36 uger. Det kan bestå af sang, dans, bevægelse og begynderspil på rytmeinstrumenter, xylofoner og lettere melodiinstrumenter.

Når læreren tilrettelægger indholdet af undervisningen, tages der både hensyn til holdstørrelsen samt børnenes forudsætninger. Undervisningen foregår ude på skolerne i musiklokalet og inden for SFO tid.

Tilmeldte elever vil i løbet af sommeren modtage et brev med nærmere info. 
(Da musikskolen låner lokaler ude på skolerne, kan vi ikke oplyse om ugedag og tidspunkt, før skolerne har deres skemaer på plads)

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte musikskolens kontor

OBS! Går eleven til instrumentalundervisning på musikskolen er musikværksted gratis.

Musikkarrusel 3. klasse

Musikkarrusellen er et tilbud for elever i 3. klasse.
På musikkarrusellen tager vi dit barn med rundt i musikinstrumenternes verden. Vi spiller og synger, vi undersøger musik og instrumenter, vi fordyber os og øver os og vi har det sjovt!

Med baggrund i dit barns motorik, temperament, kreativitet og nysgerrighed kommer vi godt i gang med musikken og finder instrumenter, som svinger for dit barn.

Musikkarrusellen spiller og leger musikken ind i børnene. Vi skaber et musikalsk fællesskab, og vores eget band/orkester. Dit barn prøver mindst 3 forskellige instrumenter i løbet af sæsonen. Instrumentet lånes med hjem i en periode og det forventes at dit barn øver sig derhjemme!

  • Der er ingen betingelser for at melde sig.
  • Undervisningen forgår i hold á 4 elever og varer 45 min.
  • Undervisningen foregår på skolen og ligger så vidt muligt i umiddelbar forlængelse af skoledagen.
  • OBS! Går eleven til instrumentalundervisning på musikskolen er musikværksted gratis.

Efter et år med Musikkarrusellen har dit barn mulighed for at fortsætte sin på musikskolen på et instrument. Det er en god ide at snakke med musikskolens lærere om hvad dit barn skal vælge.

Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte musikskolens kontor.

Undervisere
Undervisningssted
Priser

Læs mere om betaling og priser her

Har du et spørgsmål?

10 + 1 =

Share This