I dette, og i de følgende indlæg, vil jeg kort redegøre for nogle af de gevinster der er ved den musikundervisning som vores elever modtager.
De primære gevinster er naturligvis det at lære at spille et instrument, eller lære at synge. Kort sagt, det som forældrene betaler for når de melder deres barn ind i musikskolen. Men ud over de primære gevinster, kerneydelsen, er der en række nyttige sekundære gevinster som lille Lise får med sig i bagagen når hun går til musik. Det er en række ekstra gavnlige udbytter, som følger med i kølvandet på alt det gode som musikken gør ved os. Den første gevinst som jeg vil nævne, handler om at blive bedre til at forstå elementerne i brøkregning.

Brøkregning er for mange noget de tænker tilbage på som værende noget af det værste og mest kedelige i deres skoletid. Ikke mindst fordi man som barn, ofte havde svært ved at finde meningen med det. Når man lærer noder er man rigtig godt på vej til at få en dybere indsigt i denne logik, og som, hvis den præsenteres spændende nok, overhovedet ikke er svær at lære. Noderne er forskellige brøker.
I begyndelsen af nodeindlæringen vil barnet oftest spille fjerdedels- og ottendedelsnoder. Samt hel- og halvnoder.
Det fantastiske ved disse noder (læs, brøker) er at man kan tælle dem. Man kan spille dem, synge dem, gå dem eller klappe dem. Disse ekstra dimensioner, som barnet først oplever som en musisk og sjov aktivitet, stimulerer således barnets evne til at forstå principperne omkring brøker.
Når barnet er fortrolig med at spille fjerdedelsnoder, og ottendedelsnoder, vil Frederik på 11 år meget let kunne svare på hvor mange ottendedelsnoder der går på en fjerdedelsnode. Prøv at spørg et andet barn på 11 år, som ikke kan noder, hvad en ottendedel lagt sammen med en ottendedel er. Det kommer der tit nogle meget sjove svar ud af.

Netop forholdet omkring noder og brøker, er noget som vi her på musikskolen vil tilbyde en række folkeskoler til efteråret. Vi vil gå sammen med folkeskolens lærere og udvikle det første pædagogiske materiale i fællesskab. Derefter vil vi undervise skoleleverne i brøkregning ved at lære dem at spille.
Undervisningen vil så blive afviklet med to lærere. En matematiklærer og en musikskolelærer.
Vores drøm er at alle børn i Guldborgsund kunne blive tilbudt et sådan forløb, for tænk hvis vi blev kendt på at kunne koble de kreative – og de boglige fag sammen, udelukkende med henblik på at give vores børn en bedre skolegang.

 

 

Share This