De ledige stillinger omfatter:

  1. En fuldtidsstilling med klaver, kor og MGK koordination (klassisk). Undervisningen er som udgangspunkt skemalagt på alle ugens 5 dage. Vi forventer at du kan tage initiativer til koncerter, arrangementer samt talentplejeudvikling, og kan indgå i tværgående samarbejde med skolens øvrige lærere. Vi søger en person med en solid klassisk baggrund der kan undervise nybegyndere såvel som talentelever.
  2. Halvtidsstilling i sang. Vi forventer at du kan møde eleverne på deres eget niveau, og imødekomme deres ønsker i forhold til repertoire og aktiviteter. Vi er meget åbne over for nye pædagogiske idéer og tiltag, og ansøgeren får rig mulighed for at kunne sætte sit personlige præg på stillingen.
  3. Halvtidsstilling som forskolelærer. Stillingen indeholder institutionsundervisning, rytmik, musikværksted og musiske aktiviteter for aldersgrupperne 0 – 8 år. Undervisningen er central såvel som decentral hvorfor bil er en nødvendighed. Vi anerkender at forskoleundervisning kan være meget krævende, hvorfor vi kan tilbyde at supplere stillingen med anden undervisning hvis ansøgeren har de fornødne musikfaglige kompetencer.

Generelt om ansøgerne

Vi forventer at ansøgerne er uddannede, samt evner, og vil holdundervisning. Der ud over er det påkrævet at man er omstillingsparat, da vi løbende optimerer vores organisation i henhold til de samfundsmæssige ændringer som kan påvirke vores drift. Ansøgere med en naturlig velvilje og tilgang til at indgå i samarbejder med folkeskolerne vil blive foretrukket. Der ud over forventer vi at du kan lave opsøgende aktiviteter i forhold til at skaffe flere elever. Humor er absolut ingen hindring. Musikskolen har tætte relationer til musikskolerne i Nordtyskland, hvilket giver lærerne rig mulighed for at indgå i internationale sammenhænge.

Ansættelsessamtaler i ugerne 21, 23 og 24.

1. runde af ansættelsessamtalerne vil tage udgangspunktet i ansøgerens skriftlige ansøgning. De ansøgere som går videre, vil blive indbudt til en 2. samtale, hvor vi vil drøfte det pædagogiske arbejde i forhold til at se ansøgerne undervise. Ved den 2. samtale har man mulighed for at medbringe egne elever, eller skolen kan stille med elever.

Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Musikskoleleder Allan Gardersøe, aga@guldborgsund.dk

Ansøgningsfrist mandag den 9. maj kl. 12.00 på e-mail: musik@guldborgsund.dk

Mere om Guldborgsund Kommune:
Guldborgsund Kommune har pr. 1. august 2015 indført røgfri arbejdstid. Læs mere om Guldborgsund Kommune på www.guldborgsund.dk

Share This