Den største gave af dem alle,,,

I denne tid er det unægtelig julens tilbagevendende aktiviteter der fylder rigtig meget i alles hverdag. Ikke mindst når man overvejer hvad børnene skal have i julegave. Men i forhold til at give gaver, kan jeg kun berolige Jer alle med at I allerede har givet Jeres barn en af de mest betydningsfulde gaver her i livet. Nemlig indgangen til musikkens verden. Det at I har givet Jeres barn mulighed for at lære at spille et instrument, eller lære at synge, er en aktivitet og en proces som vil gavne Jeres barn på mange måder både nu og senere i livet.

Musikken understøtter og fremmer rigtig mange af de faktorer som skal være til stede når man skal lære generelt. Både bogligt i skolen, og i sociale sammenhænge. Man taler om at musikken har en primær gevinst, som er det at lære at beherske et instrument. Men musikken har også en række sekundære gevinster som kommer af at man arbejder med musikken. De sekundære gevinster er altså noget som barnet får med sig uden at opdage det direkte, blot ved at spille eller synge.

I dette indlæg vil jeg blot nævne en enkelt af disse mange sekundære gevinster, som er en forbedring af evnen til at kunne læse. Når barnet spiller efter noder, eller andre tegn, spiller barnet ikke alene musik, men træner og styrker også evnen til at læse generelt. Det er nemlig sådan at en node er et tegn, som når man læser den og spiller den, giver en lyd. Samtidig bevæger man øjnene fra venstre mod højre, alt imens man spiller. Det er præcis hvad læsning handler om. At omsætte symboler til lyd, og følge en læseretning.

I forhold til de børn som har læsevanskeligheder, hjælper musikken således barnet med at træne læseevnen uden at barnet er bevidst om dette. Og i forhold til de børn som allerede er gode til at læse, så bliver de blot endnu bedre til det.

I de kommende indlæg vil jeg redegøre for flere af disse sekundære gevinster.

Share This