MGK – Musikalsk Grund Kursus

MGK indgår som et væsentligt element i den musikalske fødekæde.

Formålet med musikalske grundkurser (MGK) er at uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse.

På MGK optages unge mellem 14 og 25 år. Kurserne kan dispensere fra aldersgrænserne i særlige tilfælde.

Guldborgsund Musikskole har en afdeling af MGK region Sjælland, som administrativt ledes af Køge Musikskole.

Der er en rytmisk og en klassisk linje.

Adgangskravet til MGK er en bestået optagelsesprøve.

Ønsker du at gå på MGK i Nykøbing F., skal du tilmelde dig MGK center Sjælland.

I Nykøbing F starter undervisningen for sæson 2016-2017  op i uge 34

Du kan også læse mere på musikalskgrundkursus.dk

Du kan søge optagelse på et af centrene uanset din bopæl og med mulighed for at vælge en 2. og 3. prioritet, hvis der ikke skulle være plads på det ønskede center.

Hvis du ved optagelsesprøven bliver fundet kvalificeret, vil du efterfølgende få mulighed for at ønske undervisningssted(er). Ikke alle ønsker kan dog forventes imødekommet.

 

Den undervisning du vil modtage, hvis du optages, kan finde sted både på centrets musikskole eller på en anden musikskole i området, hvor der er tilstrækkeligt med optagne elever og kvalificerede lærere. I løbet af sæsonen arrangeres fælles undervisning.

Guldborgsund MGK

  • Allan Gardersøe / Leder
  • Tetiana Rytter / Klassisk koordinator
  • Michael Axen /Rytmisk koordinator

Lærerliste rytmisk linje:

Lærerliste klassisk linje:

lærere på klassisk MGK Guldborgsund i sæson 2015 – 2016

Ansøgningsfrist for tilmelding til optagelsesprøven er den 1. februar 2016.

Tilmelding til optagelsesprøven er muligt fra 1. december 2015.

Har du et spørgsmål?

4 + 9 =

Share This